Reklamacja towaru zakupionego w sklepie internetowym abrp.pl

Procedura reklamacji towaru:

1. Prosimy o upewnienie się, że towar faktycznie jest niesprawny.

2. Prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dołączenie go do paczki.

3. Prosimy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub potwierdzenie wykonania przelewu).

4. Towar należy starannie zapakować, aby zapewnić bezpieczny transport i zapobiec kolejnym uszkodzeniom.

5. Paczki reklamowane nie mogą być wysyłane za pobraniem - nie będa one odbierane.

6. Towar niekompletny zostanie odesłany bez rozpatrzenia na koszt nadawcy.

7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).

Dział Reklamacji rozpatruje zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia.

Prosimy o pobranie i uzupełnienie formularza reklamacyjnego, który należy dołączyć do paczki. Znajduje się on poniżej w sekcji załącnzików,

Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ABRP Sebastian Pabian , ul. Ulinów 2 A, 33 - 200 Dąbrowa Tarnowska, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@abrp.pl, numer telefonu +48 790 716 726.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: ABRP Sebastian Pabian ul. Ulinów 2a, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

ABRP odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.

Prosimy o pobranie i uzupełnienie formularza reklamacyjnego, który należy dołączyć do paczki. Znajduje się on poniżej w sekcji załącnzików,

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ABRP Sebastian Pabian , ul. Ulinów 2 A, 33 - 200 Dąbrowa Tarnowska, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@abrp.pl, numer telefonu +48 790 716 726.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Załączniki do pobrania

Więcej szczegółów w regulaminie sklepu: ZOBACZ